Kiowa-Ringebæk trops værdier

Kiowa-Ringebæk trops værdier

Vores værdier

 

Når vi er til spejder, har vi bestemte værdier, som vi forbinder med det at være spejder. 

Værdierne har vi alle til fælles, og er grundsten for, hvordan vi ønsker at have det her i Kiowa-Ringebæk.

Værdierne er retningslinjer for hvordan vi opfører os og for hvordan vi ønsker at tingene skal være. 

 Her kan i se korpsets værdier: 
http://spejder.dk/vaerdier
http://dds.dk/formaal

 

hver værdi indeholder et grundord og en kort beskrivelse. 

Vores værdier er: 

Samarbejde: Samarbjede er vigtigt for at patruljen kan nå sine mål og få succes

Kammeratskab/ venskab: Det er vigtigt vedligeholde relationerne mellem spejderne i din patrulje

Interesse: Det er vigtigt at have interesse i spejderlivet, ellers er det virkeligt nedern/ kedeligt at være spejder

Ansvar: Alle i din patrulje har et ansvar Ex. er PL'ns ansvar større fordi han/hun er leder.

Stabilitet: Det er vigtigt at mange af spejderne kommer til møderne ellers ville de der kommer syntedes det bliver kedelig pga manglene venner.

Tryghed: Det er vigtigt at folk er trygge ved hindanden, fordi der giver er bedre venskab.

Afhænighed: Vi er alle afhængig af andre.

Ærlighed: Det er vigtigt at være ærlig overfor de andre i din patrulje.

Succes: Succes er den bedste følelse nogensinde. Det er vigtigt for din patruljes humør at opleve succes.

Respekt: Vi respektere hinanden og hinandens meninger.

Demokrati: Det er vigtigt alles meninger bliver hørt.

Close-enough-skab: Allan sagde det!!!